George Lappas

George Lappas

George Lappas, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, Ρέθυμνο

Title:  George Lappas
Pages:  352
Year:  2005, Athens
Info: