Costas Tsoklis

Costas Tsoklis

C. Tsoklis. Αυτά, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης Ρέθυμνο

Title:  Costas Tsoklis
Pages:  150
Year:  2003, Athens
Info:   

Eric Giovon
Creative Varieties
29 June - End of October 2019
Ibrahim Han Mosque - Fortezza