Chryssa, Cycladic books 1957 – 1996

Chryssa, Cycladic books 1957 – 1996


Chryssa. Κυκλαδικά βιβλία 1957 - 1996, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, Ρέθυμνο

Title:   Chryssa, Cycladic books 1957 – 1996
  Works from the collection of Alpha Bank
Pages:  51
Year:  2000,Athens
Info: