Τόπος – Κόσμος.Ciara Moore – Stephan Vee

Τόπος – Κόσμος, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, Ρέθυμνο

Τίτλος έκδοσης:  Τόπος – Κόσμος /  Locus – Cosmos. 
Ciara Moore – Stephan Vee
Αρ. σελίδων:  58
Έτος έκδοσης:  2003, Ρέθυμνο
Πληροφορίες:  Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ανταλλαγής νέων Καλλιτεχνών: Pépinières Européennes pour jeunes artistes. Στο πλαίσιο ομώνυμης έκθεσης. Δύο καλλιτέχνες φιλοξενούνται στο Ρέθυμνο, έναν ολόκληρο χειμώνα, παρατηρούν τους ανθρώπους και δουλεύουν ολοκληρώνοντας το έργο τους και οποίο και εκθέτουν.

Βαλέριος Καλούτσης
Μεταμορφώσεις ενός τοπίου
22 Μαρτίου - 16 Ιουνίου 2019
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης - Ρέθυμνο