Οκτώ καλλιτέχνες - Μία διαδρομή

Οκτώ καλλιτέχνες - Μία διαδρομή, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης Ρέθυμνο

Τίτλος έκδοσης:  Οκτώ καλλιτέχνες - Μία διαδρομή
Eight artists – One course
Αρ. σελίδων:  61
Έτος έκδοσης:  2001, Ρέθυμνο
Πληροφορίες:  Στο πλαίσιο ομώνυμης έκθεσης. Οκτώ καλλιτέχνες – επιμορφωτές των Εικαστ.Εργαστηρίων του Κ.Σ.Τ. Ρεθύμνης, παίρνουν μέρος στην έκθεση με νέα δουλειά τους, συνιστούν ομάδα, ώστε να επικοινωνήσουν με τον κόσμο με τη δική τους έκφραση, να κατανοήσει και μέσα από την προσωπική τους πορεία τη σχέση τους με τα παιδιά και τους ενήλικες που παρακολουθούν τα Εικαστικά Εργαστήρια. Η δουλειά τους, διαπραγματεύεται ιδέες και φόρμες, έννοιες και χειρονομίες, με όλα τα προσφερόμενα μέσα της σύγχρονης τέχνης και του ανοικτού της χαρακτήρα.

Βαλέριος Καλούτσης
Μεταμορφώσεις ενός τοπίου
22 Μαρτίου - 16 Ιουνίου 2019
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης - Ρέθυμνο