Νίκος Κεσσανλής – Πρόσωπα. Οι εκδοχές της ανθρώπινης μορφής, 1953 – 1997.


Νίκος Κεσσανλής – Πρόσωπα. Οι εκδοχές της ανθρώπινης μορφής, 1953 – 1997. Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, Ρέθυμνο

Τίτλος έκδοσης:  Νίκος Κεσσανλής – Πρόσωπα. Οι εκδοχές της ανθρώπινης μορφής, 1953 – 1997.
 Nikos Kessanlis – Faces. The transformations of the Human Body, 1953 – 1997.
Αρ. σελίδων:  95
Έτος έκδοσης:  1998, Αθήνα
Πληροφορίες:  Στο πλαίσιο ομώνυμης έκθεσης. Μία πλήρη παρουσίαση της εξελικτικής πορείας του καλλιτέχνη από τα πρώτα έργα του, το 1953, ως τα πιο πρόσφατα, του 1997. Θεματικό πρόσχημα, τα πρόσωπα.

Βαλέριος Καλούτσης
Μεταμορφώσεις ενός τοπίου
22 Μαρτίου - 16 Ιουνίου 2019
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης - Ρέθυμνο