Κοσμογραφίες, 2012

cosmographies


Τίτλος /Title:

Κοσμογραφίες / Cosmographies
Isbn: 978-960-99341-5-2

Αρ. σελίδων:
No of pages:

106

Έτος έκδοσης
Edition year
2012, Στρασβούργο
2012, Strasbourg
Πληροφορίες:
Info
Τρίγλωσσσος / Three languages
Ο κατάλογος εκδόθηκε στο πλαίσιο της ομώνυμης έκθεσης


10 Κεφάλαια 
Έργα από τη Μόνιμη Συλλογή
25 Μαϊου - 12 Δεκεμβρίου 2017

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης
Μεσολογγίου 32, παλιά πόλη, Ρέθυμνο