Γιάννης Σπυρόπουλος 1912 – 1990. Ο κλασικός της αφαίρεσης

Γιάννης Σπυρόπουλος 1912 – 1990. Ο κλασικός της αφαίρεσης,  Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, Ρέθυμνο

Τίτλος έκδοσης:  Γιάννης Σπυρόπουλος 1912 – 1990. Ο κλασικός της αφαίρεσης
Jannis Spyropoulos 1912 – 1990. The classic Greek abstractionist
Αρ. σελίδων:  45
Έτος έκδοσης:  1996, Ρέθυμνο
Πληροφορίες:  Στο πλαίσιο της ομώνυμης έκθεσης.
Μέσα από αυτή τη δουλειά αναδεικνύεται με χρονική σειρά το σύνολο του έργου του Γιάννη Σπυρόπουλου ακολουθώντας την πορεία του στην τέχνη και τις αποκαλύψεις του.

Βαλέριος Καλούτσης
Μεταμορφώσεις ενός τοπίου
22 Μαρτίου - 16 Ιουνίου 2019
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης - Ρέθυμνο