Άρτεμις Ποταμιάνου.

Ιδιωτικό Μουσείο

potamianou


Τίτλος έκδοσης /
Title: 

Άρτεμις Ποταμιάνου. Ιδιωτικό Μουσείο
Artemis Potamianou. Private Museum
Isbn: 978-960-99341-3-8
Αρ. σελίδων:  44
Έτος έκδοσης:  2012, Ρέθυμνο
Πληροφορίες:  Δίγλωσσσος.
Ο κατάλογος εκδόθηκε στο πλαίσιο της ομώνυμης έκθεσης.

Βαλέριος Καλούτσης
Μεταμορφώσεις ενός τοπίου
22 Μαρτίου - 16 Ιουνίου 2019
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης - Ρέθυμνο