Παράλληλες, 2013 - Χορωδία Συλλόγου Εκπαιδευτικών

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης
Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013, 19:00 
Παιδικά όνειρα, φόβοι... και η φωτεινή πλευρά της ζωής


Στο πλαίσιο της έκθεσης "Παιδικός φόβος, παιδικά όνειρα", η Χορωδία Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε.Ν. Ρεθύμνου και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης πραγματοποίησαν εκδήλωση εμπνευσμένη από τη φωτεινή πλευρά της ζωής μέσα από τα παιδικά όνειρα και πέρα από τους φόβους των παιδιών.
Διεύθυνση χορωδίας: Έλλη Περίσογλου

Βαλέριος Καλούτσης
Μεταμορφώσεις ενός τοπίου
22 Μαρτίου - 16 Ιουνίου 2019
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης - Ρέθυμνο