Εικαστικά Εργαστήρια, 2005 - Σεμινάριο κούκλας/ενήλικες