Παράλληλες, 2004 - 4ο Καλλιτεχνικό Κυνήγι θησαυρού

Βαλέριος Καλούτσης
Μεταμορφώσεις ενός τοπίου
22 Μαρτίου - 16 Ιουνίου 2019
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης - Ρέθυμνο