Εικαστικά Εργαστήρια, 2001 - Εκπαιδευτικό/Ρώσικη πρωτοπορία

"Η διαπραγμάτευση του χώρου μέσα από τα έργα της Ρώσικης Πρωτοπορίας"
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά: Διάρκεια 4 ώρες
(2 ώρες στο χώρο της έκθεσης και 2 ώρες στα Εικαστικά Εργαστήρια)
Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε παιδιά Δ΄, Ε΄,Στ΄τάξης Δημοτικού

Ενήλικες: Σεμινάριο διάρκειας 8 ωρών
Απευθυνόταν σε Εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης


Σχεδιασμός και εκτέλεση: Μαρία Χουλάκη - Καθηγήτρια Εικαστικής αγωγής
Ξενάγηση: Σοφία Κατόπη - Ιστορικός τέχνης
Βοηθός εφαρμογής προγράμματος: Τάσσος Τριανταφύλλου, Καθηγητής Εικαστικής αγωγής