Εικαστικά Εργαστήρια, 2004 - Αποχαιρετώντας το καλοκαίρι

Βαλέριος Καλούτσης
Μεταμορφώσεις ενός τοπίου
22 Μαρτίου - 16 Ιουνίου 2019
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης - Ρέθυμνο