Εικαστικά Εργαστήρια, 2004 - Αποχαιρετώντας το καλοκαίρι