Εικαστικά Εργαστήρια, 2016 - Σώμα, Τρούλη

ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ –ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ


Στο πλαίσιο της έκθεσης To Σώμα και άλλες μικρές ιστορίες,  πραγματοποιήθηκε μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα με θέμα Αντιμετωπίζοντας τον σχολικό εκφοβισμό μέσα από τις τέχνες.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος έγινε συζήτηση με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό και πραγματοποιήθηκαν βιωματικές δράσεις, με αφορμή έργα της έκθεσης και με στόχο την αντιμετώπισή του.

Το μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από τη Μουσειοπαιδαγωγό Σοφία Τρούλη.

Βαλέριος Καλούτσης
Μεταμορφώσεις ενός τοπίου
22 Μαρτίου - 16 Ιουνίου 2019
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης - Ρέθυμνο