Εικαστικά Εργαστήρια, 2016 - Πλανήτες, Τρούλη

ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

4 Μαρτίου 2016
Μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα με θέμα:
Δημιουργώντας με αφορμή τους πλανήτες και τα αστέρια.
Υλοποίηση: Σοφία Τρούλη


Μέσα από έργα τέχνης, για τα οποία οι καλλιτέχνες εμπνεύστηκαν από τους πλανήτες, γνωρίσαμε τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος και παίξαμε βιωματικά παιχνίδια για να εξοικειωθούμε με έννοιες της επιστήμης της αστρονομίας.

Βαλέριος Καλούτσης
Μεταμορφώσεις ενός τοπίου
22 Μαρτίου - 16 Ιουνίου 2019
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης - Ρέθυμνο