Εικαστικά Εργαστήρια, 2016 - Medphoto, Φραγκοπούλου

Στο πλαίσιο της έκθεσης Critical Archives I: Ruins, Medphoto Festival - Καλοκαιρινά προγράμματα για παιδιά του Εκπαιδευτικού Τομέα του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο 2016, μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα με θέμα: Σκέψεις και ζωγραφιές παιδιών πάνω στον πόλεμο και στην αναζήτηση μιας νέας ζωής μακριά από την πατρίδα.

Φωτογραφίες και μάθημα: Μαρία Έρνεστ Φραγκοπούλου

Βαλέριος Καλούτσης
Μεταμορφώσεις ενός τοπίου
22 Μαρτίου - 16 Ιουνίου 2019
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης - Ρέθυμνο