Εικαστικά Εργαστήρια. Κόσμημα. Ψυχική Υγεία. 2017

Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης Κρήτης

Εκπαιδευτικός Τομέας
Εικαστικά Εργαστήρια


Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου σε συνεργασία με τα Εικαστικά Εργαστήρια του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, υλοποίησε ένα τρίωρο Εργαστήριο Κατασκευής Κοσμήματος υπό την καθοδήγηση του κ. Πέτρου Σταυρουλάκη, Αργυροχρυσοχόου.

Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στον χώρο των Εικαστικών Εργαστηρίων (Χειμάρας 8, Παλιά Πόλη – Ρέθυμνο) την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017 και ώρες 15:00΄ – 18:00΄.

Το εργαστήριο απευθυνόταν σε λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Η συμμετοχή ήταν δωρεάν.

Δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο του Κ.Ψ.Υ. 28310 20799 (κ. Ιωάννα Τσιχλάκη), 
καθημερινά 9:00 - 13:00 μ.μ. αλλά και με e-mail στο info@cepsyre.gr.