Εικαστικά Εργαστήρια, 2017 - Κόσμημα/Ψυχική Υγεία

Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης Κρήτης

Εκπαιδευτικός Τομέας
Εικαστικά Εργαστήρια


Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου σε συνεργασία με τα Εικαστικά Εργαστήρια του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, υλοποίησε ένα τρίωρο Εργαστήριο Κατασκευής Κοσμήματος υπό την καθοδήγηση του κ. Πέτρου Σταυρουλάκη, Αργυροχρυσοχόου.

Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στον χώρο των Εικαστικών Εργαστηρίων (Χειμάρας 8, Παλιά Πόλη – Ρέθυμνο) την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017 και ώρες 15:00΄ – 18:00΄.

Το εργαστήριο απευθυνόταν σε λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Η συμμετοχή ήταν δωρεάν.

Δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο του Κ.Ψ.Υ. 28310 20799 (κ. Ιωάννα Τσιχλάκη), 
καθημερινά 9:00 - 13:00 μ.μ. αλλά και με e-mail στο info@cepsyre.gr.

Βαλέριος Καλούτσης
Μεταμορφώσεις ενός τοπίου
22 Μαρτίου - 16 Ιουνίου 2019
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης - Ρέθυμνο