Παράλληλες, 2001 - Έκθεση Εικαστικών Εργαστηρίων, Λάρισα

Συνάντηση των Εικαστικών Εργαστηρίων του Εθνικού Πολιτιστικού Δικτύου
Οργάνωση: Εικαστικό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Λάρισας


Το Κέντρο Σύγχρονης Εικαστικής Δημιουργίας Ρεθύμνης και τα Εικαστικά Εργαστήρια συμμετείχαν στην έκθεση αρχειακού υλικού των Εικαστικών Εργαστηρίων του Δικτύου στη Λάρισα.

Την έκθεση οργάνωσε το Εικαστικό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Λάρισας και η διάρκειά της ήταν από τις 12 Μαϊου έως τις 23 Ιουνίου 2001.

Συμμετείχαν 10 από τα 15 Εικαστικά Εργαστήρια του Δικτύου και στο πλαίσιο της συνάντησης πραγματοποιήθηκε σειρά εκδηλώσεων που αφορούσαν κατ' αρχήν την παρουσίαση και προβολή επιλεκτικού αρχειακού υλικού, εργασιών και πονημάτων των Εργαστηρίων κατά πόλη, εισηγήσεις εκπαιδευτικής διαδικασίας και τεχνικής των προγραμμάτων τους και στρογγυλό τραπέζι συζήτησης.
Το κάθε Εργαστήρι κατέδειξε επιλεκτικά δείγματα δουλειάς και εργαστηριακά ιδιώματα ζωγραφικής, πλαστικής, εγκαταστάσεων και κατασκευών των σπουδαστών του.

Στο στρογγυλό τραπέζι που διοργανώθηκε την Κυριακή, 13 Μαϊου 2001, μετείχαν αρμόδιοι διευθυντές των Εικαστικών Εργαστηρίων όπως και υπεύθυνοι των παιδευτικών προγραμμάτων παρουσία της Διεύθυνσης του αντίστοιχου Γραφείου του Υουργείου Πολιτισμού. Τα θέματα που απασχόλησαν το τραπέζι ήταν η ουσιαστική λειτουργία και συνεργασία του Δικτύου. 

Στην πρώτη αυτή Πανελλήνια συνάντηση μετείχαν τα Εικαστικά Εργαστήρια των Δήμων: Αιγάλεω, Αγίας Παρασκευής, Άμφισσας, Καλαμάτας, Ρεθύμνου, Ιωαννίνων, Κοζάνης, Σταυρούπολης, Χαλκίδας, Χανίων.

Βαλέριος Καλούτσης
Μεταμορφώσεις ενός τοπίου
22 Μαρτίου - 16 Ιουνίου 2019
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης - Ρέθυμνο