Εικαστικά Εργαστήρια - Δίωρα 2016-2017 Ζωγραφική Φραγκοπούλου

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης
Εκπαιδευτικός Τομέας - Εικαστικά Εργαστήρια


Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση πραγματοποιήθηκαν δίωρα εκπαιδευτικά προγράμματα ζωγραφικής για το διδακτικό έτος 2016-2017, με θέμα: Η τέχνη του ψηφιδωτού. Ψηφιδωτά με ψηφίδες χαρτιού.

Μάθημα και φωτογραφίες: Μαρία Έρνεστ Φραγκοπούλου


Βαλέριος Καλούτσης
Μεταμορφώσεις ενός τοπίου
22 Μαρτίου - 16 Ιουνίου 2019
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης - Ρέθυμνο