Εικαστικά Εργαστήρια. Alpha Bank. Εκπαιδευτικό Φραγκοπούλου 2016

Στα πλαίσια της έκθεσης του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης Η Συλλογή της Alpha Bank: Ελληνική Τέχνη από το 1950 έως σήμερα, υλοποιήθηκε τον Νοέμβριο 2016, Μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα με θέμα Το Ελληνικό Τοπίο μέσα από την τέχνη σπουδαίων Μοντέρνων και Σύγχρονων Ελλήνων Ζωγράφων.

Φωτογραφίες και μάθημα: Μαρία Έρνεστ Φραγκοπούλου