Εικαστικά Εργαστήρια, 2018 - Σταθμοί Ευρωπαϊκής Τέχνης, Γιαπλέ

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης
Εκπαιδευτικός Τομέας – Εικαστικά Εργαστήρια
Διδακτικό Έτος: 2017 – 2018
Τμήμα: Ιστορία της Τέχνης

Διάλεξη με θέμα:
Σταθμοί στην Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης
Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018, 18:30 – 20:30

Χώρος υλοποίησης προγράμματος:
Μ.Σ.Τ. Κρήτης – Μεσολογγίου 32Ο Εκπαιδευτικός Τομέας και τα Εικαστικά Εργαστήρια του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης πραγματοποίησαν την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018, διάλεξη με θέμα Σταθμοί στην Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης.

Περιγραφή:
Στη διάλεξη αυτή παρουσιάστηκαν οι πιο σημαντικές περιόδοι της Τέχνης που δημιουργήθηκαν στην Ευρώπη από την εποχή των βραχογραφιών έως και τις μέρες μας.
Επικεντρωθήκαμε σε περιόδους – σταθμούς στην ιστορία της Eυρωπαϊκής Τέχνης και μιλήσαμε για τα γενικά χαρακτηριστικά αυτών των περιόδων.
Στόχος ήταν να μπορέσουμε να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Τέχνης στις διάφορες εποχές, αλλά και την πορεία και την εξέλιξή της μέσα στους αιώνες.

Υλοποίηση:
Δήμητρα Γιαπλέ – Ιστορικός Τέχνης

Βαλέριος Καλούτσης
Μεταμορφώσεις ενός τοπίου
22 Μαρτίου - 16 Ιουνίου 2019
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης - Ρέθυμνο