Εικαστικά Εργαστήρια, 2017 - Ψηφιδωτό, Φραγκοπούλου

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης
Εκπαιδευτικός Τομέας - Εικαστικά Εργαστήρια


Στο πλαίσιο των μουσειοπαιδαγωγικών δράσεων των Εικαστικών Εργαστηρίων και του Εκπαιδευτικού Τομέα του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης πραγματοποιήθηκε εργαστήριο με θέμα την τέχνη του ψηφιδωτού.

Το εργαστήρι απευθυνόταν σε μαθητές όλων των βαθμίδων με διαφορετικά αλλά πάντα εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Υλοποίηση και φωτογραφίες: Μαρία Έρνεστ Φραγκοπούλου

Βαλέριος Καλούτσης
Μεταμορφώσεις ενός τοπίου
22 Μαρτίου - 16 Ιουνίου 2019
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης - Ρέθυμνο