Εικαστικά Εργαστήρια, 1998 - Νήμα, Ύφανση, Ένδυμα

Βαλέριος Καλούτσης
Μεταμορφώσεις ενός τοπίου
22 Μαρτίου - 16 Ιουνίου 2019
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης - Ρέθυμνο