Εικαστικά Εργαστήρια, 1995 - Ζωγραφική στον Κινηματογράφο

Με αφορμή την έκθεση "Ζωγραφική στον Κινηματογράφο", πραγματοποιήθηκαν ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα από τον Χρίστο Μαργαρίτη, μέλος της ομάδας συλλεκτών Hellafi. Ο κ. Μαργαρίτης βρισκόταν στους χώρους της Πινακοθήκης, κάθε Σαββατοκύριακο, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 1995.