ΜΑΡΤΙΟΣ 2014


ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ:

 

   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ:

Τομέας Ζωγραφικής - Κεραμικής για παιδιά:
Καλλιτεχνικά Νηπιαγωγείου
Ζωγραφική Α', Β', Γ' Δημοτικού
Ζωγραφική Δ', Ε', Στ' Δημοτικού
Ζωγραφική Γυμνασίου
Κεραμική Α', Β', Γ' Δημοτικού
Κεραμική Δ', Ε', Στ' Δημοτικού

Δημιουργικό δίωρο ζωγραφικής σε μαθητές Νηπιαγωγείου ή Δημοτικού σχολείου
Δημιουργικό δίωρο κεραμικής σε μαθητές Νηπιαγωγείου ή Δημοτικού σχολείου


Ενήλικες:
Ζωγραφική - Α' κύκλος (αρχάριοι)
Ζωγραφική - Α' κύκλος (προχωρημένοι)
Κεραμική
Εργαστήριο Καλλιτεχνικού Κοσμήματος
Εργαστήριο Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας
Σεμινάριο Αρχιτεκτονικής

The Poetry of Memory
Greek artists living in Berlin
21 September 2018 - 31 January 2019 
Kara Mousha Pasha Mosque
Contemporary Art Museum of Crete, Rethymno