29 Απόφοιτοι της Α.Σ.Κ.Τ.

Η έκθεση με τίτλο 29 Απόφοιτοι της Α.Σ.Κ.Τ., φιλοξενήθηκε σε κάποιους από τους χώρους του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, από 19 Αυγούστου έως 18 Σεπτεμβρίου 2008, μια που δεν είχαν ολοκληρωθεί ακόμη οι εργασίες επέκτασης και ανάπλασης του κτιρίου.

Πρόκειται για μία έκθεση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του Μ.Σ.Τ. Κρήτης με την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών η οποία περιελάμβανε επιλογές έργων αποφοίτων από πέντε διαφορετικά έτη της Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας.

Βαλέριος Καλούτσης
Μεταμορφώσεις ενός τοπίου
22 Μαρτίου - 16 Ιουνίου 2019
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης - Ρέθυμνο