Έλληνες χαράκτες στον 20ο αιώνα

Έλληνες χαράκτες στον 20ο αιώνα

3 Δεκεμβρίου 2003 - 28 Φεβρουαρίου 2004
Χώρος Τέχνης "8", Χειμάρας 8, Ρέθυμνο
Από τις Συλλογές του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας και της Alpha Bank
Έργα Ελλήνων καλλιτεχνών

Οργάνωση:
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
Alpha Bank, Τμήμα Συλλογών Έργων Τέχνης
Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ρεθύμνης

Blind Date
εκδοχές πολιτισμικής ιθαγένειας
28 Ιουνίου - 27 Οκτωβρίου 2019
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης - Ρέθυμνο